ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔ0Σ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας,  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. στην συνεδρίαση του της 30ης Σεπτεμβρίου  2016, αποφασίζει να καλέσει τους μετόχους της,  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Οκτωβρίου  2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στην Λαμία, στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Σταθμού,  στην οδό Ταϋγέτου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:


«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου»


Για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέτοχος, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν οπωσδήποτε τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

Μέσα στην ίδια προθεσμία οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν την σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τυχών έγγραφα πληρεξούσια στα Γραφεία της Εταιρείας.

Λαμία 30 Σεπτεμβρίου  2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  Ν.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   Α.Ε.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 22α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ 19.00μ.μ.
Α.Μ.Α.Ε. 55584/14/Β/03/11

Διαβάστε επίσης Περισσότερες πληροφορίες