ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔ0Σ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση σε πράκτορα της έκδοσης εισιτηρίων από τα Καμμένα Βούρλα με σύμβαση πρακτόρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το   «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Μ.Ε.Ε»,

 προτίθεται από 1ης Οκτωβρίου 2018 να παραχωρήσει σε πράκτορα

 την έκδοση εισιτηρίων από τα Καμμένα Βούρλα

με σύμβαση πρακτόρευσης.

 

            Οι βασικοί όροι θα είναι οι εξής:

1.         Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης.

2.         Ο πράκτορας θα πρέπει να εκδίδει εισιτήρια προς το κοινό καθημερινά στα Καμμένα Βούρλα από Δευτέρα έως Κυριακή τουλάχιστον από ώρα 6:00 έως 21:40.

3.         Ο πράκτορας ως αμοιβή θα λαμβάνει ποσοστό επί της αξίας εκάστου εισιτηρίου.

4.         Τα νομικά πρόσωπα θα προτιμηθούν.

5.         Η Προϋπηρεσία και η γνώση του αντικειμένου θα προτιμηθεί.

6.         Το έργο θα παρέχεται υποχρεωτικά στα Καμμένα Βούρλα όπου κρίνει ο πράκτορας, κατά προτίμηση στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα εκδοτήριο.

7.         Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ισχύος καθ’ όλο τον χρόνο της σύμβασης, ποσού 5.000€ 

            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν επιστολή έως 27.9.2018 προς το ΚΤΕΛ ότι:

            α) αποδέχονται τους πιο πάνω όρους  και ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο της έκδοσης εισιτηρίων, β) προτείνουν συγκεκριμένο ποσοστό επί των  εισπράξεων ως πλήρη αμοιβή τους, γ) εφόσον είναι εταιρεία να υποβάλουν το καταστατικό τους ή δήλωση ότι η εταιρεία θα συσταθεί αμέσως πριν την υπογραφή της συμβασης.

            Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν θα είναι δεσμευτική για τον πράκτορα, το δε ΚΤΕΛ διατηρεί την δυνατότητα να εξειδικεύσει τους όρους της σύμβασης.

            Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 27.9.2018 στα γραφεία της εταιρείας στην Λαμία (Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λαμίας) και έως ώρα 11:00. 

            Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ κ. Δημήτρη Παπαναγιώτου στο τηλ. 2231022677 είτε με ραντεβού.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Διαβάστε επίσης Περισσότερες πληροφορίες