ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται απο τούς:

Πρόεδρος
Δημήτριος Παπαναγιώτου

Αντιπρόεδρος
Σωτήριος Καραμήτρος

Δ/νων Σύμβουλος
Δημήτριος Παπαναγιώτου

Μέλη ΔΣ
Αθανάσιος Μπαρμπέρης
Ευάγγελος Κωνσταντόπουλος
Δημήτριος Αγγελάκος

Διαβάστε επίσης Περισσότερες πληροφορίες